People

Postdocs

Gaoxihui-2.jpg

Dr. Xihui Gao                                                          Dr. Xiangang Huang

 

Dr. Jun Zhang                                                              Dr. Lijuan Zhu

 

Graduate Students

PhD Candidates:

Qiushuang Zhang (co-advise with Prof. Xinyuan Zhu)

郭园园-1.png

Yuanyuan Guo

Jiao Zhang

Fei Ding

Gaifang Pan

Quanbing

Quanbing Mou (co-advise with Prof. Xinyuan Zhu)

马媛-1Yuan Ma   (co-advise with Prof. Xinyuan Zhu)

Master Students:

Yushuang Ren

Han Xue

Visiting Scholars and Students

Gehuan-1.jpg

Huan Ge

 

Undergraduates

Ru Zheng                                  Xuan Sun                                      Zihao Li

Ruichao Li

 

Alumni

Xiaorong Wu (M.S., 2014-2017, PetroChina)

Hang Yu (M.S., 2015-2018, PetroChina)

Chenwei Wu (M.S., 2015-2018, PetroChina)

 

 

 

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑